Årslev By Vandværk

Et lille vandværk midt i landsbyen Årslev få kilometer sydøst for Randers.

70 husstande

forsynes fra vandværket

16 meter

dyb er boringen

9.000 m3

vand pumpes op hvert år
Se spareråd

2 gange årligt

kontrolleres vandet af Eurofins
Se vandanalyser

Vandværket dækker Årslev by, Hedevej (tættest ved Årslev) og Hørningvej.

Drikkevand og PFAS

Hos Danske Vandværker støtter vi miljøministerens ønske om et nationalt forbud mod PFAS, mens vi venter på et EU-forbud.

Skal jeg være bekymret for at drikke postevand?
Nej.

Under Vandanalyser kan du se resultaterne fra en PFAS-analyse foretaget på vandet fra Årslev By Vandværk.

Desuden kan du læse mere om drikkevand og PFAS – og samtidigt få Forbrugerrådet Tænks 10 råd til hvordan du undgår PFAS i det daglige: Drikkevand og PFAS – og 10 råd mod PFAS

Er der problemer med levering af vand?

Kontakt den driftsansvarlige, Knud Erik Vindum

Er der rørsprængning inde på matriklen?

Luk straks for stophanen og kontakt en VVS-installatør. For at mindske skaderne ved en sådan situation, er det en god idé at orientere sig om hvor husets stophane sidder.

Er der rørsprængning uden for matriklen?

Kontakt den driftsansvarlige, Knud Erik Vindum

Har du spørgsmål til vandafregningen?

Kontakt den økonomiansvarlige, Birthe Pedersen

Bemærk, aflæsningskort til selvaflæsning udsendes primo december hvert år. På aflæsningskortet står anført seneste indsendelsesdato, såvel elektronisk som manuel. Ved for sen indberetning pålægges et gebyr.

Er du flyttet til eller fra Årslev?

Meddel flytning på
www.vandregnskaber.dk/flytning

Spar på vandet

Hav altid en kande koldt vand i køleskabet. Så behøver du ikke lade vandet løbe, hver gang et familiemedlem har lyst til et glas koldt vand. Men drik i øvrigt gerne så meget vand, du har lyst til, for det er sundt! Det gode postevand koster kun en tusindedel af, hvad du skal betale for kildevand i supermarkedet.

Se flere spareråd

Få mere at vide om vandforsyning

www.dkvand.dk

Randers Kommunes vandværker (oversigt som PDF)