Kontakt

Årslev By Vandværk forvaltes af en bestyrelse. Du finder kontaktoplysningerne her.

Formand

Er der problemer med levering af vand til din bolig eller problemer med rørsprængning uden for matriklen, kontakt:

Knud Erik Vindum

bestyrelsesformand, driftsansvarlig

Tlf. fastnet 8649 1574 Mobil 2570 1574

E-mail knuderikvindum@gmail.com

Økonomiansvarlig

Har du spørgsmål til vandafregningen, kontakt:

Birthe Pedersen

økonomiansvarlig

Tlf. fastnet 8649 1367 Mobil 5186 1223

E-mail birthe216@pc.dk

Øvrig bestyrelse

Annette Gaardsted

bestyrelsesmedlem

Tlf. fastnet 8649 1562 Mobil 2434 3366

E-mail annettekamp@gmail.com

Bestyrelsens medlemmer vælges for en treårig periode. Hvert år til Årslevs generalforsamling i marts måned, er der et bestyrelsesmedlem på valg.